Op obs Dirk van Dijk ligt de wereld aan je voeten

Kom kennismaken Door Open Solid
Ptf6386 2

Het beste uit jezelf halen

Ervoor zorgen dat onze leerlingen zich optimaal ontwikkelen. Dat ze op het juiste niveau doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Als wereldwijze tieners die weten en snappen wat goed burgerschap inhoudt. Daar staan we voor op obs Dirk van Dijk. Waar de wereld aan je voeten ligt.

Highlights Background
  • We zijn ambitieus
  • We zijn nieuwsgierig
  • Beeldmerk Dvd S
  • We zijn liefdevol
Onze school

Gelijke kansen voor iedereen

Wereldwijs worden vraagt om zelfredzaamheid. Daarom stimuleren we op obs Dirk van Dijk onze leerlingen om zelfstandig en kritisch na te denken. We leren ze rekening te houden met anderen. We bieden ze volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Tegelijk hebben we een scherpe focus op de basisvakken rekenen, taal, spelling en lezen.

Ons onderwijs