Nieuwe Leerlingenraad

Leerlingenraad

De nieuwe leerlingenraad

De groepen 5, 6, 7 en 8 hebben deze week nieuwe groepsvertegenwoordigers gekozen voor de Leerlingenraad. De eerste vergadering van de nieuwe leerlingenraad is aanstaande maandag; de kinderen zullen dan onder andere uitmaken wie dit schooljaar de voorzitter is en wie de secretaris. Uiteraard zullen ze ook vertellen wat de plannen zijn voor dit jaar.

Groep 5a koos voor Babette en 5b voor Maud. In 6a was er geen verandering: Sofie blijft nog een jaar namens haar groep in de raad. In 6b volgde Ilse haar klasgenoot Kes op en in 7a nam Marijn het stokje over van Sem. De kinderen van 8a stemden ditmaal voor Sven. De vertegenwoordiger van 7/8b blijft Sophie.

Wij wensen de kinderen veel succes en wijsheid!