Nieuws uit de MR

Tijdens de MR vergadering van 22 september is afscheid genomen van twee ouders te weten Rob Trappel en Mireille Balster. Twee nieuwe leden zijn officieel benoemd: Jessica van Dijk en Brenda Huizing. Op de MR pagina de nieuwe taakverdeling.

Per 1 augustus is het Passend Onderwijs ingevoerd. U hebt daar al iets over gehoord, maar weet u er voldoende van? De MR is benieuwd hoe u eventueel verder geïnformeerd wil worden. Daarom een poll op de MR pagina waar u uw keuze kunt aangeven.

Ook op de MR pagina het jaarverslag over 2013-2014.

Klik hier voor de MR pagina