Halloweenparty op school

Haloween

Haloween in groep 7b/8b

Dat was even schrikken afgelopen vrijdag, toen er 25 duivels, heksen, spoken en andere monsters naar school kwamen! Bij nader inzien bleek het om de kinderen van 7/8b te gaan, die die avond een Halloweenparty op school zouden houden.

Het feest was op poten gezet door Isabelle, Anne en Sophie. Omdat zij nergens een geschikte locatie konden vinden om Halloween te vieren, vroegen zij meester Jan Hollander of ze het op school mochten doen. Daar moesten natuurlijk wel de nodige nachtjes over worden geslapen. De meiden timmerden intussen een waterdicht plan in elkaar en toen zij dat uiteindelijk voorlegden aan meester Jan, kon hij niets anders dan zijn medewerking verlenen.

En zo kon het gebeuren dat het zogenoemde tussenlokaal werd omgetoverd tot een heus Halloween-paradijs. De verklede kinderen namen drinken en zelfgemaakte lekkernijen mee en konden een paar uur lang hun gang gaan, overigens onder toeziend oog van enkele ouders. Iris Boter, de moeder van Anne, las een spannend verhaal voor en er werd een ‘verkleedverkiezing’ gehouden. Mart, die was voorzien van vreselijke bloederige wonden, kwam als winnaar uit de bus.