We zijn stil…….

Heel langzaam proberen we als school weer de draad op te pakken na het overlijden van Jan Post. Het is, denken we, een moeilijke maar goede week geweest waarin we als school duidelijk hebben laten zien welke plaats Jan bij ons innam.

Maandagmorgen hebben we een indrukwekkende samenkomst gehad in de Open Hof. Overweldigend was het aantal kinderen en ouders dat aanwezig was. Samen hebben we uiting gegeven aan ons verdriet en konden we ook als team een heel moeilijke periode afsluiten.