Inningsbeleid ouderbijdrage

OuderbijdrageAfgelopen week zijn de briefjes met de overeenkomst voor de oudervereniging met de kinderen meegegeven. Hierin werd verwezen naar het inningsbeleid van de oudervereniging. Per abuis stond het inningsbeleid nog niet op de site. Deze is inmiddels toegevoegd. In het inningsbeleid wordt beschreven hoe de vereniging omgaat met het innen van contributie en in welke gevallen een reductie, kwijtschelding of betalingsregeling van contributie mogelijk is.

Kijk hier voor het inningsbeleid