Kinderen blij met Cito-uitslag

Het was wel even een spannend moment, toen de kinderen van groep 8 deze week de enveloppe met hun Cito-uitslag openmaakten. Maar al gauw maakte de spanning plaats voor blijdschap. Veruit de meeste kinderen hadden namelijk een hogere score dan aanvankelijk gedacht. Voor sommigem betekent dat zelfs dat zij naar een hoger niveau in het voortgezet onderwijs zullen gaan dan dat waarvoor zij zich hadden aangemeld!

Maar niet alleen de kinderen en hun ouders waren blij. Ook alle leerkrachten waren zeer verheugd. Want voor het eerst sinds jaren had onze school weer (ruim!) boven het landelijk gemiddelde gepresteerd! En dat werd in ‘het kamertje’ gevierd met een flink stuk lekker gebak.