Inspectiebezoek

Maandag 19 juni hebben we bezoek gehad van de inspectie. In een groot onderzoek is gekeken of wij weer onder het zgn. basisarrangement kunnen vallen. Dit houdt in dat we op alle onderdelen een voldoende moeten scoren. Gekeken wordt oa naar de lessen in de klas, de opzet van de zorgstructuur en de uitvoering daarvan, visie en missie van de school en de kwaliteitszorg. Het team heeft de afgelopen jaren heel hard gewerkt om die onderdelen te verbeteren en met resultaat. Vanaf nu vallen we weer onder het reguliere inspectietoezicht! Uiteraard hebben we nog tips en adviezen gekregen waar we volgend jaar mee aan de slag gaan.