In de nieuwe pannakooi

Het heeft even geduurd maar hij ís er nu gewoon: de fonkelnieuwe pannakooi op het plein van de bovenbouwlocatie! En natuurlijk werd hij meteen enthousiast in gebruik genomen.

Het speelveld is er gekomen op verzoek van de leerlingen. Zij hadden bij leerlingenraad aangegeven dat zij graag een speciaal voetbalveldje op het schoolplein wilden.

Anderhalf jaar geleden schreef de leerlingenraad een sponsorloop uit; alle kinderen van de bovenbouw liepen toen een x-aantal rondjes om de school en zamelden daarmee geld in voor de aanschaf van de pannakooi.