STAKING!

Dinsdag 12 december wordt er door de basisschoolleerkrachten gestaakt. De overgrote meerderheid van ons team zal aan de staking deelnemen. De school zal daarom gesloten zijn!!

Wij hopen van harte dat u begrip kunt opbrengen voor deze actie. Mocht het heel erg moeilijk worden passende opvang voor deze dag te regelen voor uw kind, wilt u dan contact opnemen met Jan Hollander via info@dirkvandijkschool.nl of kom even langs.

Voor vragen kunt u altijd bij mij terecht.

Jan Hollander, locatieleider