Aanmelden nieuwe leerling

Ruim voordat kinderen 4 jaar worden zoeken de meeste ouders een basisschool voor hun kind. Soms is dat de school die het dichtst in de buurt staat.

Ouders kunnen zich uitgebreid laten voorlichten, ook bij ons. Indien ouders informatie wensen over de school, kunnen ze contact opnemen. De leerkraccht van de kleutergroep kan u rondleiden door de school en informatie verstrekken. Uiteraard is een gesprek met de locatiedirecteur ook altijd mogelijk.

Daarna volgen de volgende acties:

  • Er wordt een aanmeldingsformulier ingevuld door de ouders.
  • Het aanmeldingsformulier wordt bekeken op volledigheid en eventueel wordt er contact opgenomen met peuterspeelzaal, kinderopvang of andere instantie/instelling.
  • Na positieve screening van het aanmeldingsformulier kan het inschrijfformulier worden ingevuld.
  • Het kind staat bij ons op school ingeschreven.

Na inschrijving wordt een kennismakingsperiode afgesproken.