Aanmelden nieuwe leerling

Ruim voordat kinderen 4 jaar worden zoeken de meeste ouders een basisschool voor hun kind. Ouders die belangstelling hebben voor onze school kunnen zich uitgebreid laten voorlichten. Aanmelden voor een rondleiding of voor meer informatie kunt u krijgen door een mail te sturen naar de directie of door te bellen naar de school.
De te nemen stappen zijn:

  • Ouders vullen het aanmeldingsformulier in.
  • Het aanmeldingsformulier bekijken wij op volledigheid en eventueel nemen we contact op met peuterspeelzaal, kinderopvang of andere instantie/instelling.
  • Na positieve screening van het aanmeldingsformulier vullen de ouders het inschrijfformulier in.
  • Uw kind staat bij ons op school ingeschreven.

Ongeveer 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt neemt de leerkracht contact met u op om een kennismakingsperiode af te spreken, dit zijn meestal 3 dagdelen.