Aanmelden nieuwe leerling

Ruim voordat kinderen 4 jaar worden zoeken de meeste ouders een basisschool voor hun kind. Ouders die belangstelling hebben voor onze school kunnen zich uitgebreid laten voorlichten. De leerkracht van de kleutergroep kan u rondleiden door de school en informatie verstrekken. Aanmelden voor een rondleiding of voor meer informatie kunt u krijgen door een mail te sturen naar de directie of door te bellen naar de school.
De te nemen stappen zijn:

  • Ouders vullen het aanmeldingsformulier in.
  • Het aanmeldingsformulier bekijken wij op volledigheid en eventueel nemen we contact op met peuterspeelzaal, kinderopvang of andere instantie/instelling.
  • Na positieve screening van het aanmeldingsformulier vullen de ouders het inschrijfformulier in.
  • Uw kind staat bij ons op school ingeschreven.

Ongeveer 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt neemt de leerkracht contact met u op om een kennismakingsperiode af te spreken, dit zijn meestal 3 dagdelen.