Stichting OOK

OOKStichting Openbaar Onderwijs Kampen creëert kansen in het openbaar onderwijs

 

Kansen krijgen is fijn, maar kansen benutten is veel mooier

Stichting Openbaar Onderwijs Kampen creëert kansen in het openbaar onderwijs

Kansen krijgen is fijn, maar kansen benutten is veel mooier

Onderwijs op een openbare basisschool is voor kinderen een goede voorbereiding op deelname aan onze samenleving, doordat kinderen met verschillende achtergronden elkaar dagelijks op een vriendelijke, veilige en respectvolle manier ontmoeten.

Wij zijn van mening dat juist het openbaar onderwijs zich moet inzetten om een breed aanbod te bieden in de ontwikkeling van ieders levensbeschouwing. Stichting OOK stelt dan ook kinderen in staat na te denken over hun eigen levensbeschouwelijke identiteit en begrip te tonen voor anderen en elkaar met respect te behandelen. Kinderen leren op onze scholen zichzelf te zijn en met elkaar te leven.

Stichting Openbaar Onderwijs Kampen is een organisatie waarin alle betrokkenen trots zijn om er onderdeel van uit te maken. Dit laten wij ook zien door een goede samenwerking tussen kinderen, ouders, leraren, leidinggevende, collega-scholen, verschillende besturen en gemeente. We tonen wederzijds respect en zien het nemen van eigen verantwoordelijkheid als basis.

Adresgegevens

Oudestraat 216 K, 8261 CA Kampen

Telefoonnummer: (038) 333 22 43
Faxnummer: (038) 333 29 53

www.ookkampen.nl

Administratie: administratie@ookkampen.nl
Directeur bestuurder: Irma Gelderblom
E-mail: db@ookkampen.nl