Bibliotheek op school

OBS Dirk van Dijk werkt samen met de Bibliotheek Kampen onder de noemer ‘de Bibliotheek op school’. Het doel van deze structurele samenwerking is te zorgen voor een prettig en stimulerend leesklimaat binnen de school, waardoor kinderen meer gaan lezen, zowel op school als thuis.

“Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Want leren begint namelijk bij lezen. Kinderen die lezen leuk vinden, gaan meer lezen en worden beter in lezen en in taal. Dit heeft een positief effect op de prestaties bij alle schoolvakken. Een goede taalbeheersing zorgt er bovendien voor dat kinderen meer betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt. Zo zullen onze leerlingen aan het einde van groep 8 beter toegerust de school verlaten en meer geletterd in de maatschappij staan.”

Samenwerking
Onze school heeft een meerjarige samenwerking met de Bibliotheek Kampen. Samen werken we aan een prettig en stimulerend leesklimaat voor kinderen van 4-12 jaar, wat bestaat uit de volgende onderdelen: 

De schoolbibliotheek
Alle kinderen hebben toegang tot onze schoolbibliotheek waar aantrekkelijke en actuele boeken te vinden zijn. Jaarlijks wordt deze collectie aangevuld met boeken die de bibliotheek voor ons koopt. Er wordt rekening gehouden met de leesvoorkeuren van de leerlingen. De boeken worden op een kindvriendelijke en aantrekkelijke manier gepresenteerd. 
De (voor)leesconsulent
Eens per week is de (voor)leesconsulent van de Bibliotheek een paar uur op school. Zij beheert de schoolbibliotheek, begeleidt de schoolbiebvrijwilligers, stemt af met de leescoördinatoren en ondersteunt en adviseert het team. Zij kan ook leerlingen en ouders advies geven.             
Tijd voor lezen in het lesrooster
In elke klas is dagelijks tijd voor vrij lezen, voorlezen en praten over boeken. Leerkrachten gebruiken effectieve werkvormen om leesplezier te stimuleren.

Een digitaal portaal
In SchoolWise registreren leerlingen de boeken. Verder wordt het in de bovenbouw gebruikt bij het stimuleren van lezen, het reserveren van boeken uit de bibliotheek in Kampen of IJsselmuiden en het vinden van betrouwbare informatie (filmpjes, websites).
100% lidmaatschap
Alle leerlingen en leerkrachten worden lid van de Bibliotheek Kampen en de schoolbibliotheek. Op school hebben de kinderen geen biebpasje nodig. Het pasje is bedoeld om boeken te lenen bij de bibliotheek Kampen of IJsselmuiden. 

De leesmonitor
Jaarlijks vullen leerlingen van groep 5-8, de leerkrachten en de leesconsulent digitale vragenlijsten in. Hierdoor weten we of onze inspanningen leiden tot meer leesplezier.

De Bibliotheek heeft mooie programma’s om leesplezier te bevorderen en laaggeletterdheid tegen te gaan. De leesconsulent kan hierin adviseren. Neem een kijkje op www.bibliotheekkampen.nl voor meer informatie over Boekstart, VoorleesExpress, Taalpunt, ons Ontwikkelplein en andere initiatieven.

Tips voor leesplezier: ​https://www.debibliotheekopschool.nl/hoe.html
Bibliotheek Kampen: https://www.bibliotheekkkampen.nl
SchoolWise: https://www.bibliotheekkampen.nl/schoolwise
Leesconsulent: kpolman@bibliotheekkampen.nl