Vakanties 2019-2020

Hieronder vindt u een overzicht van de vakanties voor het schooljaar 2019-2020.

Het team van onze school doet regelmatig aan professionalisering. Daarvoor hebben we per jaar een aantal studiedagen waarop de leerlingen vrij zijn. Voor 2019-2020 zijn dat:

  • Maandag  28 okt 2019
  • Woensdag 6 mei 2020
  • Vrijdag 12 juni 2020
  • Vrijdag 3 juli 2020

Voor vakantie onder schooltijd kan uitsluitend toestemming worden gegeven als uw kind niet tijdens een van de reguliere schoolvakanties op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Voorbeelden zijn beroepen in de agrarische sector en de horeca. In dat geval mag de directie eenmaal per schooljaar een kind maximaal 10 aaneengesloten schooldagen vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet gaan om de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Dit verzoek om extra verlof moet u schriftelijk indienen bij de directie van de school.

Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Dit mag overigens geen roosterprobleem zijn. De schooldirecteur overlegt dit verzoek met de leerplichtambtenaar (ter advisering). De aanvraag moet tenminste acht weken van te voren ingediend worden, tenzij wordt aangeven waarom dat niet mogelijk was. Een gevraagde verlofperiode in de eerste twee weken van het schooljaar mag niet toegekend worden.

VAKANTIES

Eerste schooldag 26 augustus 2019
Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december 2019  t/m  3 januari 2020
Voorjaarsvakantie 17 t/m 21 februari 2020
Pasen 10 t/m 13 april 2020
Meivakantie, inclusief Koningsdag  27 april  t/m  05 mei 2020
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020
Pinksteren 1 juni 2020
Zomervakantie 3 juli  t/m  14 augustus 2020