Vakantierooster 2021-2022

Hieronder vindt u een overzicht van de vakanties voor het schooljaar 2021-2022. Tevens doet het team van onze school regelmatig aan professionalisering. Daarvoor hebben we per jaar een aantal studiedagen waarop de leerlingen vrij zijn.

Vakantierooster en studiedagen

Eerste schooldag 23 augustus
Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober
Kerstvakantie 27 december t/m 8 januari
Voorjaarsvakantie 21 februari t/m 25 februari
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag 15 april t/m 18 april
Meivakantie 25 april t/m 6 mei
Hemelvaart 26 t/m 27 mei
2e Pinksterdag 6 juni
Zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus
Studiedag 8 september 2021
Studiedag 27 september 2021
Studiedag 10 november 2021
Studiedag 3 maart 2022
Studiedag 13 april 2022
Studiedag 3 juni 2022
Studiedag 15 juli 2022

Wilt u met bovenstaand schema rekening houden als u uw vakantie regelt?

Voor vakantie onder schooltijd kan uitsluitend toestemming worden gegeven als uw kind niet tijdens een van de reguliere schoolvakanties op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Voorbeelden zijn beroepen in de agrarische sector en de horeca. In dat geval mag de directie eenmaal per schooljaar een kind maximaal 10 aaneengesloten schooldagen vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet gaan om de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Dit verzoek om extra verlof moet u schriftelijk indienen bij de directie van de school.

Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Dit mag overigens geen roosterprobleem zijn. De schooldirecteur overlegt dit verzoek met de leerplichtambtenaar (ter advisering). De aanvraag moet tenminste acht weken van te voren ingediend worden, tenzij wordt aangeven waarom dat niet mogelijk was. Een gevraagde verlofperiode in de eerste twee weken van het schooljaar mag niet toegekend worden.