Vakanties 2018-2019

Hieronder vindt u een overzicht van de vakanties voor het schooljaar 2018-2019.

Het team van onze school doet regelmatig aan professionalisering. Daarvoor hebben we per jaar een aantal studiedagen waarop de leerlingen vrij zijn. Voor 2018-2019 zijn dat:

  • Woensdag 26. sep 2018 (studiedag met alle openbare scholen)
  • Maandag  29. okt 2018
  • Donderdag 22. nov 2018
  • Vrijdag 7. jun 2019

Voor vakantie onder schooltijd kan uitsluitend toestemming worden gegeven als uw kind niet tijdens een van de reguliere schoolvakanties op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Voorbeelden zijn beroepen in de agrarische sector en de horeca. In dat geval mag de directie eenmaal per schooljaar een kind maximaal 10 aaneengesloten schooldagen vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet gaan om de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Dit verzoek om extra verlof moet u schriftelijk indienen bij de directie van de school.

Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Dit mag overigens geen roosterprobleem zijn. De schooldirecteur overlegt dit verzoek met de leerplichtambtenaar (ter advisering). De aanvraag moet tenminste acht weken van te voren ingediend worden, tenzij wordt aangeven waarom dat niet mogelijk was. Een gevraagde verlofperiode in de eerste twee weken van het schooljaar mag niet toegekend worden.

VAKANTIES

Eerste schooldag 03 – 09 – 2018
Herfstvakantie 22 -10- 2018 t/m 26 – 10 – 2018
Kerstvakantie 24 – 12 – 2018 t/m 04 – 01 – 2019
Voorjaarsvakantie 18- 02 -2019 t/m 22 – 02- 2019
Pasen 19- 04– 2019 t/m 22- 04 – 2019
Meivakantie, inclusief Koningsdag  23 – 04 – 2019 t/m 03- 05 – 2019
Hemelvaart 30 – 05 – 2019 t/m 31 – 05 – 2019
Pinksteren 10 – 06 – 2019
Zomervakantie 15- 07 – 2019 t/m 23 – 08 – 2019