Vakanties en studiedagen 2020-2021

Hieronder vindt u een overzicht van de vakanties voor het schooljaar 2020-2021. Tevens doet het team van onze school regelmatig aan professionalisering. Daarvoor hebben we per jaar een aantal studiedagen waarop de leerlingen vrij zijn.

Vakantierooster en studiedagen

Eerste schooldag 17 augustus
Herfstvakantie 12 oktober t/m 16 oktober
Studiedag team, kinderen vrij 4 november
Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag 2 april t/m 5 april
Koningsdag 27 april
Meivakantie  & Hemelvaart 3 mei t/m 14 mei
2e Pinksterdag  24 mei
Studiedag team, kinderen vrij 11 juni
Studiedag team, kinderen vrij 9 juli
Zomervakantie 12 juli t/m 20 augustus

Wilt u met bovenstaand schema rekening houden als u uw vakantie regelt?

Voor vakantie onder schooltijd kan uitsluitend toestemming worden gegeven als uw kind niet tijdens een van de reguliere schoolvakanties op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Voorbeelden zijn beroepen in de agrarische sector en de horeca. In dat geval mag de directie eenmaal per schooljaar een kind maximaal 10 aaneengesloten schooldagen vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet gaan om de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Dit verzoek om extra verlof moet u schriftelijk indienen bij de directie van de school.

Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Dit mag overigens geen roosterprobleem zijn. De schooldirecteur overlegt dit verzoek met de leerplichtambtenaar (ter advisering). De aanvraag moet tenminste acht weken van te voren ingediend worden, tenzij wordt aangeven waarom dat niet mogelijk was. Een gevraagde verlofperiode in de eerste twee weken van het schooljaar mag niet toegekend worden.