Vakanties 2017-2018

Hieronder vindt u een overzicht van de vakanties voor het schooljaar 2017-2018. De eerste studiedag is op maandag 30 oktober. Verder hebben we op 8 juni en 20 juli een studiedag!

Wilt u met onderstaand schema rekening houden als u uw vakantie regelt?

Voor vakantie onder schooltijd kan uitsluitend toestemming worden gegeven als uw kind niet tijdens een van de reguliere schoolvakanties op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Voorbeelden zijn beroepen in de agrarische sector en de horeca. In dat geval mag de directie eenmaal per schooljaar een kind maximaal 10 aaneengesloten schooldagen vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het moet gaan om de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Dit verzoek om extra verlof moet u schriftelijk indienen bij de directie van de school.

Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Dit mag overigens geen roosterprobleem zijn. De schooldirecteur overlegt dit verzoek met de leerplichtambtenaar (ter advisering). De aanvraag moet tenminste acht weken van te voren ingediend worden, tenzij wordt aangeven waarom dat niet mogelijk was. Een gevraagde verlofperiode in de eerste twee weken van het schooljaar mag niet toegekend worden.

VAKANTIES

Eerste schooldag 04 – 09 – 2017
Herfstvakantie 23 -10- 2017 t/m 27 – 10 – 2017
Kerstvakantie 25 – 12 – 2017 t/m 05 – 01 – 2018
Voorjaarsvakantie 26 – 02 -2018 t/m 02 – 03 – 2018
Pasen 30 – 03 – 2018 t/m 02 – 04 – 2018
Meivakantie, inclusief Koningsdag en Hemelvaart 27 – 04 – 2018 t/m 12 – 05 – 2018
Pinksteren 21 – 05  – 2018
Zomervakantie 23 – 07 – 2018 t/m 31 – 08 – 2018