Vakantierooster 2022-2023

Hieronder vindt u een overzicht van de vakanties voor het schooljaar 2022-2023. Tevens doet het team van onze school regelmatig aan professionalisering. Daarvoor hebben we per jaar een aantal studiedagen waarop de leerlingen vrij zijn.

Vakantierooster en studiedagen

Eerste schooldag 29 augustus 2022
Herfstvakantie 17 t/m 21 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag 7 april t/m 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart 18 t/m 19 mei 2023
2e Pinksterdag 29 mei 2023
Zomervakantie 22 juli t/m 3 september 2023
Studiedag 14 september 2022
Studiedag 12 oktober 2022
Studiedag 6 maart 2023
Studiedag 11 april 2023
Studiedag 9 juni 2023

Wilt u met bovenstaand schema rekening houden als u uw vakantie regelt?

Voor vakantie onder schooltijd kan uitsluitend toestemming worden gegeven als uw kind niet tijdens een van de reguliere schoolvakanties op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Voorbeelden zijn beroepen in de agrarische sector en de horeca. In dat geval mag de directie eenmaal per schooljaar een kind maximaal 10 aaneengesloten schooldagen vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet gaan om de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Dit verzoek om extra verlof moet u schriftelijk indienen bij de directie van de school.

Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Dit mag overigens geen roosterprobleem zijn. De schooldirecteur overlegt dit verzoek met de leerplichtambtenaar (ter advisering). De aanvraag moet tenminste acht weken van te voren ingediend worden, tenzij wordt aangeven waarom dat niet mogelijk was. Een gevraagde verlofperiode in de eerste twee weken van het schooljaar mag niet toegekend worden.