School maakt omgeving schoon

Alle kinderen van onze school hebben zich deze week beziggehouden met het schoonmaken van de omgeving. Gehuld in fluorescerende hesjes en handschoenen en gewapend met grijpstok en vuilniszak gingen ze het zwerfafval te lijf. En in no-time visten ze tientallen kilo’s aan vuil uit struiken en sloten.

Bier- en frisdrankblikjes, lege chipszakken, wijn- en petflessen… al het afval dat normaal gesproken in de daarvoor bestemde bakken dient te worden gegooid, lag gewoon door de hele wijk verspreid! Kinderen uit groep 7 vonden een nog prachtige step in het water bij Onze Tuin en aan het Fluitekruid stuitten ze op en plastic bak vol Chinees eten èn een half-opgedronken milkshake. ‘Maar het ergste waren nog al die poepzakjes’, vertelden de kinderen verontwaardigd. ‘Dan ruim je wèl netjes die hondenstront op maar gooi je het volle zakje in de struiken. Belachelijk! Schandalig!

De schoonmaakactie had plaats in het kader van het thema Opgeruimd staat netjes. Na de vakantie gaan we verder, met onder andere gescheiden inzameling van afval en de verkoop van tweedehands spullen.

Uitbreiding zwerfboekenstations

Het aantal zwerfboekenstations in de gemeente Kampen wordt uitgebreid. Zijn er momenteel nog maar zeven van die plekken waar je een boek naartoe kunt brengen of juist kunt ophalen, de bedoeling is dat dit aantal wordt uitgebreid naar 25. Daarmee wil de organisatie nog maar eens onderstrepen hoe belangrijk het is om te lezen; lezen vergroot je woordenschat en daarmee je wereld, zo werd ons deze week voorgehouden tijdens het juniorendictee in de bibliotheek.

Onze school is een van de plekken waar momenteel al een zwerfboekenstation is. Kinderen kunnen zowel in het hoofdgebouw als in het bijgebouw kosteloos een zwerfboek ophalen. Hebben ze het boek uit, dan kunnen ze het naar een van de stations terugbrengen, zodat ook andere kinderen het kunnen lezen.

De uitbreiding van het aantal zwerfboekenstations wordt mogelijk door de opbrengst van het Kamper dictee voor volwassenen, dat 28 februari wordt gehouden.

Bedrijfshulpverlening up to date

De bedrijfshulpverlening (BHV) bij ons op school is weer helemaal up to date. De meeste BHV-ers zijn de afgelopen twee weken op herhaling geweest en hebben daarmee hun kennis en kunde opgefrist als het gaat om brandjes blussen en verbandjes leggen.

‘We kúnnen het… maar hopen natuurlijk dat we in de praktijk nooit in actie hoeven te komen’, aldus een van onze collega’s.

Spelling kampiKoen

Koen Stoffer uit groep 8 is deze week uitgeroepen tot allerbeste speller van de basisscholen die meededen aan het junioren spellingkampioenschap van Kampen! Van de vijftig woorden die de 19 deelnemers moesten opschrijven, had hij maar één fout: een vergeten i-tje in het woord ontplooiing.

Woorden als enthousiast, geïllustreerde, essentieel, conciërge en geïnteresseerd waren een peulenschil voor hem. Koen mag nu op 1 april naar het Overijsselse spellingkampioenschap in Ommen. Wij zijn heel trots op hem!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelding 10-minutengesprekken

Wellicht ten overvloede maar houdt u er rekening mee dat u zichzelf moet aanmelden voor de rapportgesprekken van dinsdag 26 of donderdag 28 februari? U kunt zich intekenen op de lijst bij de klaslokalen van uw kind(eren).

Deze procedure wijkt af van die die u van ons gewend bent. Voorheen stemde Jan Hollander de gesprekstijden op elkaar af. Onder het mom van ‘wie het eerst komt die het eerst maalt’,  kunt u nu zelf bepalen hoe laat u op gesprek wilt komen.