Ons onderwijs

Op obs Dirk van Dijk willen we uitblinken in uitstekend onderwijs. Dat begint met een goede en scherpe focus op de basisvakken rekenen, taal, spelling en lezen. Tegelijk bieden we onze leerlingen volop ruimte voor creatieve en persoonlijke ontwikkeling. Zo willen we van hen wereldwijze tieners maken die weten en snappen wat goed burgerschap inhoudt. Ieder op eigen wijze. En ieder naar eigen kunnen. Dat stelt stevige eisen aan ons onderwijsteam en onze manier van lesgeven.

Ptf6360

De beste versie van onszelf

De beste tennisser of voetballer ter wereld worden is één ding. Om de beste tennisser of voetballer te blijven, dat vereist training en toewijding, elke dag weer. Dat geldt ook voor hoe wij als onderwijsteam omgaan met onze eigen kwaliteiten. We besteden veel tijd en aandacht aan onze eigen ontwikkeling. En dat op zowel didactisch, pedagogisch, maatschappelijk als sociaal-emotioneel gebied. Zo zorgen we ervoor dat wij altijd de beste versie van onszelf zijn. Voor ons is dat dé voorwaarde om ook het beste uit onze leerlingen te halen.

We leren onze leerlingen hoe ze op een respectvolle manier met elkaar om kunnen gaan

Gelijke kansen voor iedereen

Uitstekend onderwijs is in onze ogen ook gelijke kansen bieden aan iedereen. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt en wat je ook gelooft. Het gaat niet om gelijk krijgen. Het is niet de kunst om anderen te overtuigen. Waar het wel om gaat is dat leerlingen leren luisteren naar elkaar. Dat ze oog en respect hebben voor elkaar. Dat ze begrip hebben voor hoe iemand denkt en doet. Wij geven daar invulling aan door onze leerlingen van elkaar te laten leren om zo samen te groeien.

Wereldwijs

Voor ons betekent wereldwijs dat leerlingen weten en snappen wat goed burgerschap is. Dat vraagt naast kennis om sociale vaardigheden als samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Vaardigheden die ze nu en straks nodig hebben om te kunnen omgaan met anderen en om te kunnen anticiperen op situaties waarin zij terecht komen. Op obs Dirk van Dijk besteden we daar veel tijd en aandacht aan. Het mooie is, hoe vaardiger leerlingen daarin worden, hoe positiever en socialer het klimaat op school en hoe beter hun prestaties.

Veiligheid, de basis voor alles

Kinderen en daarmee ook onze leerlingen zijn van nature nieuwsgierig. Die willen uitproberen, ontdekken en beleven om zo nieuwe kennis en ervaringen op te doen. Op obs Dirk van Dijk hebben alle leerlingen het recht om dat op eigen wijze te doen. Voorwaarde daarbij is wel dat zij zich veilig voelen. Fysiek én sociaal. Want je veilig voelen is de basis voor leerlingen om zich te ontwikkelen. Wij bieden ze de veiligheid om vragen te stellen, nieuwsgierig te zijn en hun mening te geven.

Hoe serieus we dit nemen, blijkt uit de methode die we hiervoor gebruiken. KiVa is een preventief, schoolbreed programma, gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. Het programma zet in op positieve groepsvorming, zodat ieder kind met plezier naar school gaat.

We werken vanuit de passie om onze leerlingen kansrijk te laten zijn in onze samenleving