Ouder Mail

Week 47

Voorwoord

In dit oudernieuws, naast de algemene nieuwtjes ook zoals vorige week aangekondigd, een stukje over het nieuwe thematisch werken waar we dit jaar mee begonnen zijn. In de komende nieuwsbrieven zal ik op deze manier een aantal zaken bespreken die binnen ons onderwijs belangrijk zijn en waar we druk mee aan de slag zijn.

Jan Hollander, locatieleider

Activiteiten deze week

Maandagavond is er van 18.00 uur tot 19.00 uur een kijk/inloop uur gepland om de resultaten van het eerste thema “Griezelen door de eeuwen heen” te bekijken. We vinden het leuk als zoveel mogelijk ouders met hun kinderen komen kijken. De kinderen zullen u dan vertellen wat er allemaal te zien is. Misschien is het ook een idee om in de andere klassen/gebouwen een kijkje te nemen.

Kerstviering

We hebben besloten om de Kerstviering dit jaar niet op woensdag maar op donderdag te houden. Reden hiervoor is dat het vaak moeilijk is om de donderdag en vrijdag na de kerstviering op woensdagavond nog zinvol te besteden. Als we de kerstviering op donderdagavond houden kunnen we de vrijdag gebruiken om op te ruimen. Omdat we voor de kerstviering compensatie mogen geven voor wat betreft uren geven we de kinderen donderdagmiddag ook vrij.

Samengevat:

Donderdagmiddag 21 december zijn alle kinderen vrij!

Donderdagavond 21 december kerstviering.

Over de precieze tijden wordt u nog geïnformeerd.

Inpakavond Sinterklaas

Voordat het echter Kerst is hebben we eerst nog een ander feest. Sinterklaas brengt dit jaar voor groep 1 t/m 5 een presentje mee. Hij zou graag wat hulp willen hebben van ouders bij het inpakken van de cadeautjes. We houden op woensdag 22 november van 19.00 – 20.00 uur een inpakavond in de Zilverschoon. Alle hulp is welkom!

Nieuws van de Combinatiefunctionaris

Het Veldboeket:

Twirlen: Er zijn twee lessen van Twirlen geweest en de meiden vonden het echt fantastisch. Lekker bewegen op vrolijke muziek in combinatie met een baton. Super leuk!

Pietengym groep 1 t/m 4:

De aanmeldingen van Pietengym zijn boven verwachting snel gegaan. Binnen een week zaten alle plekken al vol. 300 kinderen gaan gymmen voor een Pietendiploma. Gaaf!

Inschrijven is dus niet meer mogelijk. Wellicht kunnen er nog plekjes vrijkomen door een afmelding, maar we werken niet met reservelijsten. U moet zelf Sportpas en Facebook in de gaten houden.

Komende activiteiten:

Snorkelen en Zwemmen onder voorbehoud

Schaatsen bij Flevonice woe 24 jan. Datum onder voorbehoud

Met vriendelijke groet,

Esther Voet

Nieuwe foto’s op de site

Deze week zijn de foto’s van het Nationaal Schoolontbijt en van de klassenshow groep 1b/2a op de site gezet. Kijk op www.dirkvandijkschool.nl.

Thematisch werken

Dit schooljaar zijn we van start gegaan met het thematisch werken op dinsdag- en donderdagmiddag. Na een ouderavond op 14 september zijn we enthousiast van start gegaan met “Griezelen door de eeuwen heen”. Wat zijn tot nu toe de ervaringen van leerkrachten en kinderen, welke zaken vragen aandacht en hoe verder. In dit stukje probeer ik u een beeld te schetsen van het eerste thema en de vragen die we via de MR en de koffie-inloop kregen.

Ervaringen

Hoewel de officiële evaluatie nog moet plaatsvinden hebben we het op de vergaderingen uiteraard regelmatig over het thematisch werken. We kunnen zeggen dat de eerste ervaringen zonder meer positief te  noemen zijn. Leerkrachten ontdekken steeds meer hoe nieuwsgierig kinderen (kunnen) zijn. Kinderen zijn over het algemeen heel betrokken aan het werk en onderzoeken op hun niveau alles wat met het thema te maken heeft. Vragen worden gesteld en opvallend is dat de informatie langer en beter blijft hangen. Reacties van kinderen zijn over het algemeen ook heel positief te noemen.

Aandachtspunten

Uiteraard zijn er zeker aandachtspunten. Hoe kun je nog meer uit de kinderen laten komen, hoe vindt toetsing plaats, hoe houd je de aandacht, nieuwsgierigheid en betrokkenheid van de kinderen vast, hoe verwerk je de doelen waar kinderen aan moeten voldoen. Dit zijn zo wat vragen die we van ouders kregen of die we onszelf gesteld hebben.

Uiteraard voldoet het onderwijs, dus ook het thematisch onderwijs aan de zogenaamde kerndoelen. Deze doelen geven een beschrijving van wat kinderen moeten kennen en kunnen en zijn opgesteld door ministerie en inspectie. Aan deze doelen moet elke school voldoen. Mooi is dat we ervaren hebben dat informatie beter binnenkomt bij de leerlingen, vaak omdat ze er zelf veel intensiever mee bezig zijn. Ook heeft het thematisch werken een goede invloed op begrijpend lezen omdat dit essentieel is bij het opzoeken van informatie op welk niveau dan ook.

Toetsing en rapportage heeft sterk onze aandacht. Een werkgroep bestaande uit een aantal leerkrachten werkt hiervoor plannen uit. Dat er misschien, ook, op een andere manier gekeken wordt naar resultaten is duidelijk. Hoe presenteert een kind zijn informatie, hoe was zijn betrokkenheid en motivatie. Uiteraard zullen er ook momenten zijn dat we gewoon kennis toetsen. Ik kom binnenkort hierop terug.

Een reactie vanuit de koffie-inloop was dat de indruk bestond dat in de middenbouw voornamelijk creatief gewerkt werd. Knutselen, tekenen en andere creatieve uitingen. Vaak zijn dat de dingen die kinderen onthouden. Als je in de middenbouwklassen kijkt zie je echter ook thematafels met boeken, er wordt gewerkt met teksten, er wordt in groepjes gewerkt etc. Thematisch werken is zeker dus niet alleen maar knutselen.

Het proces van het goed thematisch werken is een uitdaging. Gelukkig krijgen we hier hulp bij. Marian Koolhaas begeleidt dit jaar het team, IB-er en directie bij het op de juiste manier vorm geven van deze manier van werken. Marian heeft heel veel ervaring bij het begeleiden van teams die hier voor het eerst mee aan de slag gaan. Zij houdt, samen met de zgn regiegroep, bestaande uit directie en leerkrachten, de vinger aan de pols. Een aantal leerkrachten is bezig in een werkgroep met het uitwerken van onderdelen van het thematisch werken. In december wordt hier uitgebreid in een vergadering op teruggekomen.

Uiteraard zijn we dit jaar niet alleen bezig met het thematisch werken. Veel andere onderwerpen worden ook uitgewerkt. Onderwerpen die wij noodzakelijk vinden voor het onderwijs op onze school. Sommige onderwerpen zijn ook aangegeven door de inspectie bij hun laatste bezoek. Ik wil u de komende weken vertellen wat we allemaal aan het doen zijn, op welke manier en wat het uiteindelijke resultaat moet zijn. Op die manier hoop ik u nog meer inzicht te geven in de zaken die op school spelen. Naast dat ik u op de hoogte houd van de stand van zaken van het thematisch werken wil ik binnenkort ingaan op het begrijpend lezen bij ons op school.

Jaarplanning

Wekelijks vindt u de activiteiten voor de komende week in het oudernieuws. Alle activiteiten vindt u via deze link.

Inschrijving nieuwe kleuters

Wordt uw zoon/dochter dit schooljaar 4 en komt hij/zij bij ons op school dan zouden we het erg fijn vinden de inschrijving zo snel mogelijk te ontvangen. Informatie en inschrijfformulieren bij Jan Hollander

Facebook

Wij proberen zo veel mogelijk via de mail te communiceren met ouders om zo papier uit te sparen. Een andere manier is via Facebook. Ga, als u dat nog niet hebt gedaan naar https://www.facebook.com/DirkVanDijkschool  . Klik op de knop Vind ik leuk en u blijft op een snelle manier op de hoogte van het laatste nieuws. Ook bij calamiteiten zullen we van dit medium gebruik maken.