Ouder Mail

Week 4

Voorwoord

Als het goed is heeft u deze week ook weer het groepsnieuws gehad. Vandaar alleen wat algemeen nieuws. Graag extra aandacht voor de ouderavond van donderdag 25 januari. Verderop in dit nieuws leest u meer informatie. Verder sluiten we deze week het thema “Wij vieren feest” af. Ook daarover meer in dit nieuws. Ik hoop dat ik veel ouders mag begroeten aanstaande donderdag!

Met vriendelijke groet,

Jan Hollander, locatieleider

Hulp gezocht voor de schoolbibliotheek (herinnering)

De Dirk van Dijkschool is op zoek naar enthousiaste (groot-)ouders die willen meehelpen met het opstarten van de nieuwe schoolbibliotheek. Dit gebeurt in samenwerking met de Bibliotheek Kampen.

We zijn op zoek naar (groot-)ouders die willen helpen bij het ‘inwerken’ van de collectie:

  • Je ‘plaatst’ de boeken van de school in het digitale schoolbibliotheeksysteem en/of
  • Je plakt etiketten en labels op de boeken.
  • Je werkt in twee- of drietallen, deels samen met de leesconsulent van de Bibliotheek
  • De werkzaamheden vinden plaats op school
  • Vindt u het leuk om een keer een uurtje helpen? Geef u dan op bij onderstaande adressen.
  • We zoeken ongeveer 4-5 (groot-)ouders die affiniteit hebben met (of meer willen leren over) kinderboeken en lezen

Voor meer informatie of vragen kun je terecht bij:

Juf Louky (louky@dirkvandijkschool.nl) , juf Mariette (mariette@dirkvandijkschool.nl)

of Daphne Briggs, leesconsulent dbriggs@bibliotheekkampen.nl

Komende activiteiten

Zoals u ziet plaatsen we aan de linkerkant de agenda voor de komende twee(!) weken. Dit op verzoek om zo alvast op de hoogte te zijn van de activiteiten die komen.

Komende week is het nog steeds toetsweek waarin we halfjaarlijkse CITO toetsen afnemen in groep 1 t/m 8.

Dinsdag 23 januari is de thema-afsluiting voor de bovenbouw locatie Tormentil. Dit zal gebeuren in het gebouw en in woon-, zorg- en dienstencentrum Margaretha aan de Burgwal. Meer over deze activiteit verderop. Woensdag 24 januari houden de juffen van de locatie Zilverschoon de juffendag. Dan wordt de gezamenlijke verjaardag gevierd van alle juffen in de verschillende groepen. Een mooie afsluiting van het thema “Wij vieren feest”.

Maandag 29 januari is er weer een MR vergadering. Deze zijn in principe openbaar. In de loop van de week wordt de agenda op de site geplaatst.

Dinsdag 30 januari hebben we weer een koffie-inloop. We beginnen om 8.30 uur in de locatie Tormentil. Van harte welkom!

Ouderavond Thematisch werken

Donderdag 25 januari is er een algemene ouderavond voor alle groepen. Op die avond vertellen we u meer over het thematisch werken. Marian Koolhaas, begeleidster van het invoeringsproces zal de volgende onderwerpen bespreken:

  • Waarom thematisch werken?
  • Hoe ver is onze school?
  • Waar werken we uiteindelijk naar toe?
  • Hoe zit het met toetsing en het voldoen aan de kerndoelen?

Wij nodigen u van harte uit! We beginnen om half acht in de locatie Zilverschoon. Voor de tijd is er koffie en thee. De avond zal ongeveer anderhalf uur duren met een korte pauze.

Afsluiting thema “We vieren feest”

Dinsdag 23 januari sluit de bovenbouw het thema “Wij vieren feest” af. Zij hebben geheel eigenhandig twee activiteiten georganiseerd. De eerste zal plaatsvinden van 10.00 – 12.00 uur in de locatie Tormentil. Daar zal een High Tea georganiseerd worden voor ouders en andere belangstellenden. Er zijn veel verschillende spellen bedacht en er zijn allerlei heerlijke dingen gebakken. Van harte aanbevolen dus.

Ook van 10.00 – 12.00 uur gaat een ander gedeelte van de bovenbouw de, oudere, mensen uit woon- en zorgcentrum Margaretha aan de Burgwal, verrassen met een spelletjesochtend en allerlei lekkernijen. Zo zullen verschillende groepen kinderen samen met de bewoners allerlei spelletjes doen. Van sjoelen tot Rummikub en koekhappen tot blikgooien.

Knap is dat de kinderen zelf alles georganiseerd hebben. Van inkoop tot bakken, van contact met Margaretha tot het financiële gedeelte. Petje af en veel plezier dinsdag!

Woensdag 24 januari sluiten de onder- en middenbouw het thema af met één groot feest in de Zilverschoon. Alle juffen vieren dan tegelijk hun verjaardag.

Toetswe(e)k(en)

Toetsen zijn best leuk!

Veel kinderen vinden het maken van toetsen best leuk; stress wordt vaak opgebouwd door de omgeving. Belangrijk is dan ook dat ouders en leerkrachten ontspannen met de toetsen omgaan. Keep calm!

Oefenen of voorbereiden? 

Zeker op de basisschool is oefenen voor toetsen niet nodig. In de les of thuis oefenen met de lesstof, kan wel onderdeel van het leerproces zijn. Het is een samenspel tussen school, ouders en het kind of dit nodig is en in welke mate. Oefenen voor toetsen is niet nodig… Als leerkracht (en ouder!) wil je weten wat de kinderen inhoudelijk kunnen, hoe vaardig ze zijn en niet dat ze aantonen dat ze een toets goed kunnen maken.

Waarin nog ontwikkelen?

Een toets is geen afrekeninstrument, maar laat zien ‘waar ben je goed in?’ en ‘waar kun je je nog in ontwikkelen?’ Weg dus met die prestatiedruk. Onze volgsystemen en toetsen laten de verbeterpunten van je kind zien, maar ook wat juist zijn of haar sterke kanten zijn. Zodat hij extra ondersteund of extra uitgedaagd kan worden.

De juf of meester ziet veel meer. 
Het resultaat van een toets is niet allesbepalend, maar draagt bij aan een betrouwbaar beeld, als stukje van de puzzel. De juf of meester ziet veel meer van een leerling en baseert zijn oordeel niet alleen op toetsscores. Scholen gebruiken toetsen om het onderwijs op de leerlingen af te stemmen, niet om leerlingen in hokjes te plaatsen.

Een toets is een momentopname. 
Dit wordt vaak gezegd, en is natuurlijk ook waar. In principe is iedere meting een momentopname. Denk aan de snelheidscontrole bij een auto of een weegschaal die aangeeft hoeveel je weegt. Wanneer je met regelmaat toetst, is er een duidelijke lijn te zien door de tijd heen. Zo’n leerlijn is belangrijker dan het resultaat op één op zichzelf staande toets.

Leren van meten, daar draait het om. 
Scholen toetsen niet omdat het moet, maar omdat het handvatten oplevert om het onderwijs op de leerlingen af te stemmen. Het begint voor de juf of meester pas na het toetsen; met alleen toetsen ben je er niet, je moet er iets mee doen. Analyseren is ontzettend belangrijk.

Passend onderwijs, passend toetsen. 
Geen twee leerlingen zijn gelijk, gelukkig is ieder kind anders. De een gaat met sprongen door de leerstof, de ander stap voor stap. Om ook leerlingen met extra onderwijsbehoeften of een vertraagde ontwikkeling goed te volgen, bieden wij toetsen aan voor speciale leerlingen.
Ook houden we rekening met bijvoorbeeld dyslexie. Cito ‘helpt’ door middel van signalering, aangepaste toetsen en onderzoek. Zo dragen we steeds meer bij aan onderwijs op maat.


Nieuws van de BuurtSportCoach

Het Veldboeket:

Op dit moment zijn er veel buitenschoolse activiteiten waar de kinderen zich voor in kunnen schrijven. Het zijn veel muzikale activiteiten, maar ook een aantal sportieve activiteiten. Ik zend hierbij een overzicht zodat u, hopelijk samen met uw zoon/dochter, de lijst door kan nemen en u uw kind(eren) kan inschrijven waar hij/zij interesse in heeft. Bij elke activiteit staat een link voor verdere uitleg.

Schaatsen bij Flevonice. Voor alle groepen. Woensdag 24 januari. Klik hier voor meer informatie.

 Scouting bij de Hanzeluiden. Voor alle groepen. Diverse dagen. Klik hier voor meer informatie. 

Panfluit Zuid Amerika. Groep 4 t/m 8. Maandag 22 januari. Klik hier voor meer informatie.

Music Mind Games. 6 t/m 8 jaar. Maandag 22 januari. Klik hier voor meer informatie. 

Music Mind Games. 9 t/m 12 jaar. Maandag 22 januari. Klik hier voor meer informatie. 

Kennismaken met Cello en (alt)viool. Groep 3 t/m 8. Dinsdag 23 januari. Klik hier voor meer informatie.

Let’s play music bij AMDG. Groep 3 t/m 7. Woensdag 31 januari. Klik hier voor meer informatie.

SportMix. 5 t/m 8 jaar. Woensdag 7, 14 en 21 februari. Klik hier voor meer informatie. 

SportMix. 9 t/m 12 jaar. Woensdag 7, 14 en 21 februari. Klik hier voor meer informatie.

Trommelen, maar dan een tikje anders. Groep 5 t/m 8. Woensdag 7, 14 en 21 februari. Klik hier voor meer informatie. 

Zaalvoetbaltoernooi. Groep 5 & 6. Woensdag 21 februari. Meer informatie volgt nog. 

Naast deze activiteiten wil ik jullie informatie geven over een nieuw project dat in de Gemeente Kampen gaat starten. Dat is Cool2Bfit. Dit is een cool programma voor kinderen met overgewicht samen met hun ouders/verzorgers. Het staat geheel onder begeleiding van deskundige begeleiders zodat het hele gezin goed begeleidt wordt. Mocht u twijfelen of iets meer informatie willen hebben over dit programma. Kijk dan eens op www.cool2bfit.nl of mailen met Wendy wendy@kinderfysiokampen.nl voor al uw vragen.

Altijd en snel op de hoogte blijven van alle buitenschoolse Veldboeket-activiteiten? Like dan mijn Facebook-pagina. Klik hier.

Met vriendelijke groet,

Esther Voet

Vriendelijk verzoek

Het komt regelmatig voor dat kinderen ’s morgens vroeg voor kwart over acht binnen komen. De leerkrachten zijn dan vaak nog bezig met voorbereidingen of overleg. Wilt u uw kind niet eerder dan kwart over acht naar binnen brengen? Hartelijk dank!

Verkeerssituatie

Ook nog even een herinnering voor de toch niet zo veilige verkeerssituatie aan de Zilverschoon. Het komt nog steeds voor dat auto’s voor het hek geparkeerd worden of zodanig neergezet worden dat kinderen gedwongen worden op straat te lopen. Wilt u hierop letten? Ook namens alle kinderen dank!

Oproep stripbladen

Zo nu en dan mogen de kinderen heerlijk ontspannen strips lezen. Wie heeft er nog stripbladen over. Donald Duck, Tina, Bobo etc. We kunnen het prima gebruiken. Als u iets hebt geef het aan uw kind mee en lever het in bij de leerkracht.

Jaarplanning

Wekelijks vindt u de activiteiten voor de komende week in het oudernieuws. Alle activiteiten vindt u via deze link.

Inschrijving nieuwe kleuters

Wordt uw zoon/dochter dit kalenderjaar 4 en komt hij/zij bij ons op school dan zouden we het erg fijn vinden de inschrijving zo snel mogelijk te ontvangen. Informatie en inschrijfformulieren bij Jan Hollander

Facebook

Wij proberen zo veel mogelijk via de mail te communiceren met ouders om zo papier uit te sparen. Een andere manier is via Facebook. Ga, als u dat nog niet hebt gedaan naar https://www.facebook.com/DirkVanDijkschool  . Klik op de knop Vind ik leuk en u blijft op een snelle manier op de hoogte van het laatste nieuws. Ook bij calamiteiten zullen we van dit medium gebruik maken.