Ouder Mail

Week 30

Vakantie!!!

Het laatste oudernieuws van dit schooljaar. En voor een aantal ouders het laatste oudernieuws überhaupt.

Alweer zomervakantie. Ieder jaar zeggen we weer dat de tijd vliegt, maar dit jaar lijkt dat echt zo. Een druk jaar waarin we een aantal veranderingen ingezet hebben waar wij als team heel trots op zijn. Het thematisch werken krijgt vorm en gaan we volgend jaar nog verder verbeteren. Een nieuw kleuterplein waar we allemaal heel blij mee zijn. Het plein bij de Tormentil wordt ook aangepakt in de vakantie. We hebben een nieuw logo gekregen welke bijdraagt aan een mooie uitstraling van de school.

Ik wil graag iedereen, kinderen, ouders en leerkrachten ontzettend bedanken voor hun grote inzet afgelopen jaar.

Ik wens iedereen een fijne, zonnige, rustige en ontspannen vakantie toe en hoop dat we allemaal op maandag 3 sep-tember weer gezond aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen.

Afsluiting thema “Het is een hele kunst”.

Maandag hebben we een geweldige afsluiting van het thema “Het is een hele kunst” gehad. De tentoonstelling van alle gemaakte kunstwerken werd druk bezocht en de veiling van de groepswerken heeft een geweldig bedrag (315,–) opgebracht! Na de vakantie zullen we dit aanbieden bij de Kinderboerderij.

Afscheid groep 8

Woensdag hebben de kinderen van groep 8 een prachtig eindfeest gehad. Na een zonnig ochtendprogramma gingen ’s avonds, na een heerlijke maaltijd, de voetjes van de vloer. Charlotte, Selin, Rosita, Bram, Chloë, Soma, Mia, Mark, Daron, Dani, Olaf, Luna, Marco, Daniek, Marit, Maud, Sophie, Timo, Jannes, Demi, Nina, Abdulahi, Lynn, Ivy, Babette, Luca, Mika, Celena, Bjørn, Kayleigh, Bibi, Bill, Gillian, Elif en Norwin: heeel veel succes en plezier op jullie nieuwe school!!

Enthousiaste ouders gezocht voor de schoolbibliotheek

De Dirk van Dijkschool is nog steeds op zoek naar enthousiaste ouders die willen meehelpen in de schoolbibliotheek.

We zijn op zoek naar biebouders voor komend schooljaar op de:
Maandag, dinsdag en/of donderdagmiddag van 13.15-14.00 uur.

Wat doe je dan precies:
– Je begeleidt de (jongere) leerlingen bij het inleveren en uitlenen en geeft advies
– Je zorgt ervoor, samen met de leerlingen, dat de schoolbibliotheek er netjes uitziet
– Je geeft tips voor aanschaf van nieuwe boeken
– Je presenteert (displayt) boeken bij een thema (bijvoorbeeld: paarden, lente)
– Je hebt 1 x per 4 maanden overleg met alle biebouders samen met de leesconsulent

Wat biedt de Bibliotheek Kampen:

– gratis scholing van 2 ochtenden
– een gratis lidmaatschap van de Bibliotheek Kampen

Voor meer informatie of vragen kan je terecht bij:

Louky Sollie

of

Daphne Briggs dbriggs@bibliotheekkampen.nl
Leesconsulent

Overblijfteam OBS Dirk van Dijk

De afgelopen maanden was het weer gezellig druk bij het overblijven.

Dinsdag 29 mei waren groep 6 en 7 op schoolreis. Voor de leerlingen die overbleven, is een picknick georgani-seerd. Dit werd als gezellig ervaren. Aniek van Dijk heeft afscheid genomen van het overblijfteam. Aniek heeft een baan gevonden bij Partou kinderopvang. Wij wensen Aniek veel succes en plezier. Bedankt voor jouw inbreng!

Na de zomervakantie wordt ons team versterkt met 2 nieuwe overblijfkrachten, Jannie Roorda en Nareman Derbas. Jannie heeft 2 kleinkinderen bij ons op school en Nareman 2 kinderen( groep 2 en 6). Wij wensen beide dames veel plezier en heten hen van harte welkom!

Alle leerlingen, die de afgelopen periode deel hebben genomen aan het overblijven, hebben een attentie voor de zomer ontvangen. Dit keer een bon van Marena. Zij kunnen hier een heerlijk ijsje ophalen.

Namens het overblijfteam wens ik jullie een fijne zomer en voor het schooljaar 2018-2019 staan wij weer graag voor u klaar.

Mocht u vragen hebben of wijzigingen willen doorgeven, dan kunt u altijd mailen/bellen/appen naar de overblijf-coördinator Karin Hamminga.
( karin.hamminga@ziggo.nl of 06-21913659)

Met vriendelijke groet,
Karin Hamminga
Overblijfcoördinator

Jaarplanning

Wekelijks vindt u de activiteiten voor de komende week in het oudernieuws. Alle activiteiten vindt u via deze link.

Inschrijving nieuwe kleuters

Wordt uw zoon/dochter dit kalenderjaar 4 en komt hij/zij bij ons op school dan zouden we het erg fijn vinden de inschrij-ving zo snel mogelijk te ontvangen. Informatie en inschrijfformulieren bij Jan Hollander

Facebook

Wij proberen zo veel mogelijk via de mail te communiceren met ouders om zo papier uit te sparen. Ook maken we veelvuldig gebruik van Parro, een communicatiemiddel voor scholen. Hiermee kunnen we rechtstreeks met de ouders
communiceren. Ziektemeldingen etc. worden ook via Parro gemeld. Een andere manier is via Facebook. Ga, als u dat nog niet hebt gedaan naar https://www.facebook.com/DirkVanDijkschool . Klik op de knop Vind ik leuk en u blijft op een snelle manier op de hoogte van het laatste nieuws.