Ouder Mail

Week 50

Activiteiten

Maandagavond wordt de school op beide locaties in kerstsfeer gebracht.

Woensdagochtend 12 december is er weer een inloop-koffieochtend van 8.30 tot ca 9.15 uur. Schuift u ook aan? Vragen, inbreng, een gezellig praatje, daarvoor is er tijd.

Update Jan Hollander

Afgelopen week ben ik een aantal dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis. Ik bleek meer dan 2,5 liter vocht in de rechterlong te hebben. Door middel van een drain is dat, grotendeels, verwijderd. Begin januari zal ik duidelijkheid hebben over het vervolg van de behandeling. Wel is duidelijk dat ik niet in aanmerking kom voor de immunotherapie. Het is dus allemaal wat onzekerder dan eerst gedacht.

De komende weken zal ik, in ieder geval tot aan de Kerstvakantie, niet op school zijn. Vermoeidheid en kortademigheid zijn hier de oorzaak van. Wel zal ik proberen bij de kerstviering op donderdagavond te zijn en ik hoop u daar dan ook te ontmoeten.

Hartelijke groet,

Jan Hollander

Aanwezigheid Marian/Jan

Jan is de komende weken niet op school, vanuit huis is hij zeer betrokken en blijft hij op de hoogte van het reilen en zeilen op school.….

Marian Koolhaas zal de komende week maandag en woensdag aanwezig zijn..

Sinterklaas

Wat een feest was het, met de hele school is hij welkom geheten. Cadeautjes, surprises, zingen, we hebben het echt met elkaar gevierd. En wat was Sint blij met zijn cadeau. Een superstoomboot waar meer dan 100 kinderen aan hebben gewerkt. Zo’n cadeau heeft hij nog nooit eerder in ontvangst genomen. Voor foto’s verwijs ik u naar de site.

Kerstviering en overblijf

De kerstviering is op donderdagavond 20 december, De Tormentil van 17.30 – 18.45 uur, Locatie Zilverschoon van 17.45 – 19.00 uur. We verwachten alle kinderen in mooie kerstkleren op school. Meer info volgt volgende week.

 De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn dan ’s middags vrij. De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn dan vrijdagmiddag 21 december vrij!

 Het is op donderdag 20 december voor groep 1 t/m 4 en op vrijdag 21 december voor groep 5 t/m 8 mogelijk om over te blijven, tot 13.15 uur. Wanneer ouders hiervan gebruik willen maken, neem contact op met de overblijfcoördinator  Karin Hamminga via karin.hamminga@ziggo.nl     of 06-21913659.

Het opruimen van de kerstspullen is op vrijdag 21 december. Ook dan zou het prettig zijn als we hulp kunnen krijgen. Vele handen maken licht werk, schrijf de data alvast in de agenda’s en dan zien we jullie graag.

Jaarplanning

Wekelijks vindt u de activiteiten voor de komende week in het oudernieuws. Alle activiteiten vindt u via deze link

Inschrijving nieuwe kleuters

Wordt uw zoon/dochter dit schooljaar 4 en komt hij/zij bij ons op school dan zouden we het erg fijn vinden de inschrijving zo snel mogelijk te ontvangen. Informatie en inschrijfformulieren bij Jan Hollander

Facebook

Wij proberen zo veel mogelijk via de mail te communiceren met ouders om zo papier uit te sparen. Ook maken we veelvuldig gebruik van Parro, een communicatiemiddel voor scholen. Hiermee kunnen we rechtstreeks met de ouders

communiceren. Ziektemeldingen etc. worden ook via Parro gemeld. Een andere manier is via Facebook. Ga, als u dat nog niet hebt gedaan naar https://www.facebook.com/DirkVanDijkschool  . Klik op de knop Vind ik leuk en u blijft op een snelle manier op de hoogte van het laatste nieuws.