Ouder Mail

Week 42

Algemeen

Het is merkbaar in de school dat de boekenweek centraal staat. De bibliotheek in de dependance heeft nu ook een goede plek, er is aandacht voor veel leesplezier en het wordt spannend wie de fotowedstrijd gaan winnen. Er zijn heel veel mooie inzendingen. Kom maar kijken op het podium, daar hangen ze ingelijst.

De intern begeleider heeft de afgelopen weken met alle leerkrachten een groepsbespreking gehouden. Zo krijgen we de groepen, de sfeer, en de (leer)ontwikkelingen goed in beeld en kan de leerkracht zijn/haar handelen zo goed mogelijk afstemmen op de vragen die er zijn vanuit de kinderen.

De bibliotheek in school is een groot succes, er wordt veel gelezen en ik geniet enorm wanneer ik groepjes kinderen geïnteresseerd, samen in hun boeken zie lezen, of een juf/meester die heerlijk aan het voorlezen is. Ook in de bovenbouw.

Het voetbaltoernooi voor de jongens van de bovenbouw was voor OBS Dirk van Dijk een groot succes. We stonden in de finale! Helaas verloren we die. Met die 2e plaats zijn we dik tevreden. We zijn tweede van alle scholen in de Gemeente Kampen!!

Wereldwijs onderwijs

In de hal bij de kleuters zien we een heel rijk spel ontstaan, jongste en oudste kleuters zijn op reis met de bus, baby’s reizen mee, soms ook huisdieren en het scannen van de OV-pas is de gewoonste zaak van de wereld. Door het uitstapje met de stadsbus met groep 1 & 2, is alles nog echter geworden, kinderen spelen het echte spel met hun belevenissen precies na en verrijken hun woordenschat. In groep 3 is het vliegen zeer actueel. Verhalen van kinderen die echt hebben gevlogen zijn verteld en in de hal kunnen we zo in het vliegtuig stappen. In de klas wordt er volop geschreven en getekend, zijn er verhalen en liggen er boeken die heel erg interessant zijn om informatie uit te halen. In de midden- en bovenbouw wordt er volop gereisd, de belangstelling voor topografie is groot (Nederland, Europa en de wereld), De geschiedenis wordt o.a. betrokken door een tijdlijn te maken van de voertuigen met de groep. In het wereldwijslokaal en in De Tormentil worden de komende weken mogelijkheden gecreëerd om reizen en tripjes te gaan boeken. Vraag maar eens aan de kinderen, zij zijn al het een en ander aan het voorbereiden. En willen jullie als ouders meer hierover weten? Kijk / volg ons op facebook

Schoolfotograaf

Vrijdag 4 oktober was de schoolfotograaf op school. Het verliep allemaal zeer soepel, mede dankzij drie moeders van de oudervereniging. Dank jullie wel voor deze samenwerking. Om half twaalf waren we al klaar. Klassenfoto’s, individuele foto’s en foto’s met broertjes en zusjes.

Klassenshow

Donderdag bijt groep 2 de spits af met de 1e klassenshow, een traditie die bij de Dirk van Dijkschool hoort. De kleuters verheugen zich er helemaal op. Alle ouders, opa’s en oma’s van groep 2 jullie zijn van harte welkom. Koffie en thee worden verzorgd door de oudervereniging. Na de herfstvakantie zijn de groepen 4 en 5 aan de beurt.

Jaarplanning

Twee wekelijks vindt u de activiteiten voor de komende weken in het oudernieuws. Alle activiteiten vindt u via deze link

Inschrijving nieuwe kleuters

Wordt uw zoon/dochter dit schooljaar 4 en komt hij/zij bij ons op school dan zouden we het erg fijn vinden de inschrijving zo snel mogelijk te ontvangen. Informatie en inschrijfformulieren bij de directie of de intern begeleider.

Facebook

Wij proberen zo veel mogelijk via de mail te communiceren met ouders om zo papier uit te sparen. Ook maken we veelvuldig gebruik van Parro, een communicatiemiddel voor scholen. Hiermee kunnen we rechtstreeks met de ouders communiceren. Ziektemeldingen etc. worden ook via Parro gemeld. Een andere manier is via Facebook. Ga, als u dat nog niet hebt gedaan naar https://www.facebook.com/DirkVanDijkschool  . Klik op de knop Vind ik leuk en u blijft op een snelle manier op de hoogte van het laatste nieuws.