Oudervereniging

De oudervereniging is een groep enthousiaste ouders van kinderen van o.b.s. Dirk van Dijk. We houden ons onder andere bezig met het (mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan het Sinterklaasfeest, de kerstviering, de voorjaarsworkshop, de avondvierdaagse, culturele uitstapjes en activiteiten in de laatste schoolweek.

Wij vragen aan het begin van het schooljaar of er ouders zijn, die willen helpen bij activiteiten. Dankzij deze hulpouders kan er namelijk meer mogelijk gemaakt worden. En de kinderen vinden het vaak heel leuk als zij hun ouder zien (helpen) op school. Om alle activiteiten te kunnen organiseren vraagt de oudervereniging aan iedere ouder contributie. Dit is een jaarlijkse bijdrage. De hoogte hiervan wordt jaarlijks vastgesteld. De contributie per kind bedraagt 20 euro (exclusief het schoolreisje).

De oudervereniging bestaat uit:

 • Heleen Iding (voorzitter)
 • Tamara Melis (secretaris)
 • Geert Langeslag (penningmeester)
 • Bianca vd Burg (bestuur)
 • Gulcan Tozan
 • Kim Uyt de Boogaardt
 • Annette van Raalte
 • Liane de Leeuwe
 • Jacquelien Horst
 • Zahra Farhadi

De leerkrachten Bernita Zijlstra en Tessa Paassen adviseren de oudervereniging namens school.

WILT U HELPEN?

Ieder jaar organiseert de oudervereniging van o.b.s. Dirk van Dijk diverse activiteiten voor de kinderen. Gelukkig kunnen we hierbij vaak een beroep doen op hulpouders. Dit zijn ouders van kinderen die op onze school zitten. Maar het kan ook zijn dat opa, oma of de buurvrouw het leuk vindt om te helpen. Vindt u het leuk om mee te helpen bij activiteiten? Meld u aan!!

Wij vergaderen meestal zes keer per jaar. De data waarop wordt vergaderd zijn ruim van te voren vastgelegd en staan in de jaarplanner op de site. Zo kan iedereen hier rekening mee houden. Wilt u een vergadering bijwonen? Alle vergaderingen zijn openbaar, dus u bent van harte welkom. De vergaderingen beginnen om 19.15 uur en vinden plaats op school.

De oudervereniging is een klankbordfunctie voor de leden van de MR en voor de ouders van de school. Wij mogen, gevraagd en ongevraagd, adviezen geven aan de MR. Dit gebeurt echter niet vaak, maar mocht er een keer een vraag aan de orde komen in onze vergadering, dan leggen we die graag voor aan de MR.

Bent u nieuwsgierig geworden naar het werk van de oudervereniging of wilt u misschien zelf iets doen binnen school? Dan kunt u contact opnemen met één van de leden van de oudervereniging of stuur een mail naar oudervereniging@dirkvandijkschool.nl.

WAT DOEN WIJ MET UW GELD?

Ieder jaar vraagt de Oudervereniging contributie van u om allerlei activiteiten te kunnen organiseren. U heeft ongetwijfeld zelf wel eens een activiteit gezien of een enthousiast verhaal van uw kind gehoord.
De Oudervereniging regelt en verzorgt zaken voor uw kind(eren) die niet bekostigd (kunnen) worden vanuit het normale schoolbudget. Dankzij uw steun kunnen wij ontzettend veel extraatjes doen voor de kinderen:

 • samen met school organiseren wij jaarlijks het Sinterklaasfeest
 • we versieren de school in de maand december
 • tijdens het kerstdiner van de kinderen staat er een hapje en een drankje voor u klaar
 • jaarlijks sluiten we het schooljaar af met een kleuter- en zomerfeest
 • ieder jaar vinden er culturele uitstapjes plaats. Deze zijn niet alleen leuk, maar ook erg leerzaam
 • wij verzorgen de koffie, thee en het drinken voor de kinderen tijdens de klassenshows
 • en tijdens tal van andere sport- en spelactiviteiten zorgen wij voor drinken en soms iets lekkers.

Al met al is er veel met uw geld gedaan. En wat is een schooljaar zonder al deze extraatjes? Hopelijk deelt u deze opvatting met ons!? Wij doen ook mee met de Meedoenbon van de gemeente Kampen. Klik hier voor meer informatie daarover.

Download hier een brochure over de ouderbijdrage van het MvO

Download hier het inningsbeleid van onze school