Oudervereniging

Oudervereniging

De oudervereniging is een groep enthousiaste ouders van kinderen van o.b.s. Dirk van Dijk. We houden ons onder andere bezig met het (mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan het Sinterklaasfeest, de kerstviering, de voorjaarsworkshop, de avondvierdaagse, culturele uitstapjes en activiteiten in de laatste schoolweek.

Wij vragen aan het begin van het schooljaar of er ouders zijn, die willen helpen bij activiteiten. Dankzij deze hulpouders kan er namelijk meer mogelijk gemaakt worden. En de kinderen vinden het vaak heel leuk als zij hun ouder zien (helpen) op school. Om alle activiteiten te kunnen organiseren vraagt de oudervereniging aan iedere ouder contributie. Dit is een jaarlijkse bijdrage. De hoogte hiervan wordt jaarlijks vastgesteld. De contributie per kind bedraagt 20 euro (exclusief het schoolreisje).

De oudervereniging bestaat uit:

 • Krista van den Bosch (voorzitter) (kind groep 5/6)
 • Kirsten Feenstra (secretaris) (kind groep 3)
 • Jacquelien Horst (kind groep 4/5)
 • Geert Langeslag (penningmeester) (kind groep 8)
 • Jessica Liefers (kind groep 3)
 • Maria Fietje-Ras (penningmeester) (kind groep 4/5)
 • Kelly landsman- van der Starre (kind  groep 3)
 • Christy Zeefat (kind groep 3)
 • Tamara korving (kind groep 3)
 • Franscisca Kaltofen (kind groep 3)

De leerkracht Lisette Drost adviseert de oudervereniging namens school.

WIL JE HELPEN?

Ieder jaar organiseert de oudervereniging van o.b.s. Dirk van Dijk diverse activiteiten voor de kinderen. Gelukkig kunnen we hierbij vaak een beroep doen op hulpouders. Dit zijn ouders van kinderen die op onze school zitten. Maar het kan ook zijn dat opa, oma of de buurvrouw het leuk vindt om te helpen. Vind je het leuk om mee te helpen bij activiteiten? Meld je aan!!

Wij vergaderen meestal zes keer per jaar. De data waarop wordt vergaderd zijn ruim van te voren vastgelegd en staan in de jaarplanner op de site. Zo kan iedereen hier rekening mee houden. Wil je een vergadering bijwonen? Alle vergaderingen zijn openbaar, dus je bent van harte welkom. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en vinden plaats op school.

Ben je nieuwsgierig geworden naar het werk van de oudervereniging of wil je misschien zelf iets doen binnen school? Dan kun je contact opnemen met één van de leden van de oudervereniging of stuur een mail naar oudervereniging@dirkvandijkschool.nl.

WAT DOEN WIJ MET DE CONDRIBUTIE?

Ieder jaar vraagt de Oudervereniging contributie van de ouders en verzorgers om allerlei activiteiten te kunnen organiseren. Je hebt ongetwijfeld zelf wel eens een activiteit gezien of een enthousiast verhaal van je kind gehoord.
De Oudervereniging regelt en verzorgt zaken voor je kind(eren) die niet bekostigd (kunnen) worden vanuit het normale schoolbudget. Dankzij jullie steun kunnen wij ontzettend veel extraatjes doen voor de kinderen:

 • samen met school organiseren wij jaarlijks het Sinterklaasfeest
 • we versieren de school in de maand december
 • tijdens het kerstdiner van de kinderen staat er een hapje en een drankje voor je klaar
 • jaarlijks sluiten we het schooljaar af met een kleuter- en zomerfeest
 • ieder jaar vinden er culturele uitstapjes plaats. Deze zijn niet alleen leuk, maar ook erg leerzaam
 • wij verzorgen de koffie, thee en het drinken voor de kinderen tijdens de klassenshows
 • en tijdens tal van andere sport- en spelactiviteiten zorgen wij voor drinken en soms iets lekkers of assisteren de leerkrachten

Al met al wordt er veel met het geld gedaan. En wat is een schooljaar zonder al deze extraatjes? Hopelijk deel je deze opvatting met ons!? Wij doen ook mee met de Meedoenbon van de gemeente Kampen. Klik hier voor meer informatie daarover.

Download hier een brochure over de ouderbijdrage van het MvO

Download hier het inningsbeleid van onze school