Overblijven

O.b.s. Dirk van Dijk biedt de mogelijkheid om haar leerlingen te laten overblijven. De ouders/verzorgers kunnen de leerling aanmelden via een boodschap op het antwoordapparaat; telefoonnummer 038-3335222.

fotooverblijf

De leerling ontvangt bij de eerste keer dat hij/zij overblijft een inschrijfformulier. Dit formulier dient, ingevuld en ondertekend door de ouder/verzorger, bij de overblijfkracht of leerkracht ingeleverd te worden. De kosten voor het overblijven worden jaarlijks door de overblijfcommissie en de MR vastgesteld.

Kosten strippenkaarten (per mei 2018): 6x € 10.00, 12x Є20.00 en 22x € 35,00. Het is altijd mogelijk om een veelvoud aan strippenkaarten aan te schaffen.

Een groep ouders in de zogenaamde ‘Overblijfcommissie’ houdt zich bezig met de organisatie van het overblijven. De school werkt met een strippenkaart. Deze kaarten behouden hun waarde gedurende de gehele schoolperiode. U moet deze kaart wel vooraf aanschaffen omdat de regel is dat kinderen alleen kunnen overblijven als ze een strippenkaart hebben. Uw kind neemt zelf brood, fruit en drinken mee die ’s morgens in een koelkast kan worden gezet. Om 12.00 uur eten de kinderen onder toezicht van minimaal 2 overblijfouders hun lunch op. Na het eten spelen de kinderen onder toezicht buiten of bij slecht weer binnen.

Ook de leerlingen van groep 1 t/m 4 kunnen op vrijdag tot 13.10 uur gebruik maken van het overblijven.

Wilt u uw zoon/ dochter aan- of afmelden voor dezelfde dag, dan kunt u het antwoordapparaat voor het overblijven (038-3335222) inspreken of mailen naar karinhamminga@dirkvandijkschool.nl Ook is het mogelijk om alvast voor meerdere dagen in dezelfde week door te geven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de overblijfcoördinator Karin Hamminga via karinhamminga@dirkvandijkschool.nl of 06-21913659. Structurele wijzigingen bv. ander telefoonnummer of wijziging in overblijfdagen ook graag mailen.

Overblijven inschrijfformulier downloaden internet