Overblijven

De Dirk van Dijkschool biedt de mogelijkheid om haar leerlingen te laten overblijven. De ouders/verzorgers kunnen de leerling aanmelden via het antwoordapparaat telefoonnummer: 0383335222.

De leerling ontvangt bij de eerste keer dat hij/zij overblijft een inschrijfformulier. Dit formulier dient, ingevuld en ondertekend door de ouder/verzorger, bij de overblijfkracht of leerkracht ingeleverd te worden. De kosten voor het overblijven wordt jaarlijks door de overblijfcommissie en de MR vastgesteld.

Een groep ouders in de zogenaamde ‘Overblijfcommissie’ houdt zich bezig met de organisatie van het overblijven. De school werkt met een strippenkaart. Deze kaarten behouden hun waarde gedurende de gehele schoolperiode. U moet deze kaart wel vooraf aanschaffen omdat de regel is dat kinderen alleen kunnen overblijven als ze een strippenkaart hebben. Uw kind neemt zelf brood, fruit en drinken mee die ’s morgens in een koelkast kan worden gezet. Om 12.00 uur eten de kinderen onder toezicht van minimaal 2 overblijfouders hun lunch op. Na het eten spelen de kinderen onder toezicht buiten of bij slecht weer binnen.

Ook de leerlingen van groep 1 t/m 4 kunnen op de vrijdag tot 13.10 uur gebruik maken van het overblijven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de overblijfcoördinator  Karin Hamminga via karin.hamminga@ziggo.nl    of 06-21913659
Vragen of wijzigingen doorgeven?

Het aan- en afmelden voor het overblijven van de leerling kan alleen via het antwoordapparaat voor het overblijven: 3335222

Structurele wijzigingen bv. ander adres (thuis, werk), telefoonnummer of wijziging in overblijfdagen kunt u mailen naar: karin.hamminga@ziggo.nl

Wilt u de coördinator, Karin Hamminga, spreken dan kan dit via karin.hamminga@ziggo.nl     (voorkeur) of belt u naar 06-21913659 ( u kunt altijd de voicemail inspreken. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld)

Overblijven inschrijfformulier downloaden internet