Continurooster

De schooltijden

Sinds het schooljaar 2021/2022 hanteren wij een vorm van continurooster. Het rooster ziet er als volgt uit:

Groep 1 t/m 4  

Dag 

Tijden  

Maandag 

08.30 – 14.30    

Dinsdag 

08.30 – 14.30    

Woensdag    

08.30 – 12.15    

Donderdag    

08.30 – 14.30    

Vrijdag    

08.30 – 12.15   

Groep 5 t/m 8 

Dag 

Tijden   

Maandag 

08.30 – 14.30    

Dinsdag 

08.30 – 14.30  

Woensdag    

08.30 – 12.15    

Donderdag    

08.30 – 14.30   

Vrijdag    

08.30 – 14.30  

Pauze
De ochtendpauze voor de groepen 3 t/m 8 is van 10.15 tot 10.30 uur. Tijdens de pauze is er toezicht door leerkrachten.
De middagpauze  is 30 minuten en bestaat uit een combinatie van het nuttigen van de lunch en buitenspelen. Tijdens het buitenspelen is er toezicht door overblijfkrachten en leerkrachten.