Prokino

logo prokino

Stichting Prokino verzorgd in de Dirk van Dijk school drie soorten kinderopvang bestaande uit: een peutergroep, kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang.

Bij kinderdagverblijf De Vlieger bieden we liefdevolle opvang voor de allerkleinsten van 0 – 4 jaar. We werken met 2 verticale groepen: kinderen van 0 tot 4 jaar spelen hier met elkaar. We zien dat kinderen hierdoor ook veel van elkaar leren. De peuteropvang is voor peuters van 2 tot 4 jaar en de buitenschoolse opvang van 4 tot 12 jaar.

Voor ons is het allerbelangrijkste dat jouw kind zich bij ons thuis voelt. We houden daarom zoveel mogelijk het ritme van thuis aan als het gaat om slapen en eten voor de allerkleinsten. Natuurlijk is er voor jouw kind veel speelplezier. Van knutselen, boekjes lezen en gymmen, tot buitenspelen op het plein. Kinderen kunnen bij ons buiten ravotten, maar ook knutselen, tekenen, voorlezen en liedjes zingen. Jouw kind heeft bij ons dus alle ruimte om fijn te spelen en te leren. Ook is er tijd en ruimte voor rust, zeker voor de kleinere kinderen die fijn kunnen slapen in onze slaapkamers. We werken met een vast dagritme op het kinderdagverblijf en de peuteropvang wat voor de kinderen snel een vertrouwd gevoel geeft. We bieden veel ruimte voor rust en spel.

Het kinderdagverblijf

Bij kinderdagverblijf De Vlieger zal uw kind zich snel thuis voelen, de ruimtes zijn huiselijk ingericht, de medewerkers zijn deskundig en betrokken en elke dag worden er leuke activiteiten georganiseerd. Uw kind krijgt bij ons de ruimte om zich te ontwikkelen. Wij werken met het vroeg-voorschoolse educatie programma Piramide. Deze ontwikkelingsgerichte methode is bedoeld voor alle peuters van 2 tot 4 jaar. Piramide richt zich op vier ontwikkelingsgebieden, namelijk: taal, sociaal-emotionele ontwikkeling, rekenen en motoriek. Onze medewerkers passen de spelletjes aan op het ontwikkelingsniveau van uw kind. Ieder kind is tenslotte anders en ontwikkeld zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier.

Onze pedagogisch medewerkers voelen zich betrokken  bij de kinderen en geven ze graag alle liefde en aandacht. Wanneer u uw kind komt ophalen, informeren zij u graag over dag verloop van uw kind. Bij het brengen nemen ze de tijd om naar u te luisteren over essentiële  gebeurtenissen rondom uw kind. Bij vragen rondom opvoeding kan er ondersteuning geboden worden. Er worden periodiek gesprekken gevoerd met u en de mentor van het kind om samen de zorg van uw kind in handen te nemen.

De peuteropvang

De peuteropvang heeft een eigen ruimte voor peuters om te spelen en er wordt veel op het buiten plein van de school gespeeld. Knutselen, een boekje lezen of lekker naar buiten; het kan hier allemaal. Ook doen we met de groep activiteiten om de taal en motoriek van uw kind verder te ontwikkelen. Daarbij bereiden we uw kind stap voor stap voor op de overgang naar de basisschool.

De peuteropvang is de uitgelezen plek voor jouw kind om te spelen met leeftijdsgenoten en te beginnen met leren, zoals dat op de basisschool gaat. Oefenen met samen spelen, in de kring zitten en spelen met taal is wat jouw kind op de peuteropvang leert of verder ontwikkelt. Zo zorgen we straks voor een soepele overgang naar de basisschool, ieder op zijn eigen tempo. Om de ontwikkeling van uw peuter te stimuleren, werken we met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit ontwikkelingsgerichte programma Piramide laat uw peuter al spelend ontdekken en leren. Met taalspelletjes bijvoorbeeld, maar ook door spelactiviteiten samen met andere kinderen te doen waardoor jouw kind zich ook sociaal en emotioneel verder ontwikkelt.

Het allerleukste aan Prokino De Vlieger

  • Knutselen, dansen en boekjes lezen.
    • Het schoolplein om op te spelen.
    • Spelend leren met de activiteiten uit het VVE programma.

Buitenschoolse opvang

Onder de buitenschoolse opvang valt de VSO (voorschoolse) en de NSO (naschoolse) opvang. Zowel voor als na schooltijd kan jouw kind terecht op onze gezellige BSO. Voor jouw kind is er altijd iets leuks te doen op de BSO. Hiervoor werken we met het activiteitenprogramma DOENKids!: een programma vol sport en spel, aan de hand van toffe thema’s. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als helden, griezelen en smaakplezier. In de vakanties clusteren we samen met andere BSO locaties

Het allerleukste aan BSO De Vlieger

  • Zelf kiezen wat je wilt doen op een middag.
    • Het grote schoolplein om op te spelen.
    • De leuke sport- en spelactiviteiten van DOENKids!

Ouderportaal De OuderApp.

De app bevat diverse handige hulpmiddelen om ouders te betrekken bij de opvang van hun kind. De OuderApp kan zowel via een computer als op een smartphone of tablet gebruikt worden.

Naast de ouders speelt de kinderopvang een grote rol bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Daarom hechten we bij Prokino grote waarde aan betrokken ouders die weten hoe het met hun kinderen gaat op de opvang, welke activiteiten we ontplooien en hoe de kinderen zich ontwikkelen. Op hun beurt informeren ouders de opvang weer over hoe het thuis gaat met de kinderen en waar we eventueel rekening mee moeten houden.

De app is een veilige en persoonlijke internetdienst met diverse handige hulpmiddelen om ouders te betrekken bij de opvang van hun kind. Ouders hebben op hun smartphone, PC of tablet toegang tot de app en krijgen inzicht in alles wat er gebeurt tussen het wegbrengen en ophalen van hun kind.

Contactgegevens

Tel.: Locatie rechtstreeks 06-33319932

Administratie 038-3338792

Email: regio-middenoost@prokino.nl

Open op maandag t/m vrijdag

Peuteropvang: 8.15 – 12.15 uur.

Kinderdagverblijf (2 groepen): 7.00 – 18.00 uur.

Buitenschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag van 15.15 tot 18.30 en op woensdag en vrijdag van 12.00 tot 18.30 uur.

Voorschoolse opvang: maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot begin schooltijd (ook tijdens schoolvakanties).

Vakantieopvang: maandag t/m vrijdag van 08.00 – 18.30 uur.

Meer weten?

Wil je meer weten over de opvangmogelijkheden voor jouw kind bij Prokino De Vlieger? Neem dan contact met ons op via 038 333 8792 of mail naar regio-middenoost@prokino.nl.