BSO

Op de Dirk van Dijkschool wordt de voor en naschoolse opvang niet door ouders geregeld. De school heeft gekozen voor een samenwerking met Stichting Prokino Samenspel. De kinderen maken tijdens de naschoolse opvang gebruik van de ruimte in onze eigen school, waar verschillende activiteiten plaatsvinden. Ook kinderen van andere basisscholen in onze wijk kunnen hiervan gebruik maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Stichting Prokino
Samenspel, Vloeddijk 79 8261 GE Kampen. Telefoon: 038-3338792