Peuterspeelzaal de Vlieger

Welkom bij peuterspeelzaal de Vlieger!

prokinoDe speelzaal is sinds januari 2010 gevestigd in de Dirk van Dijkschool. De speelzaal is ’s morgens geopend van 8.30 – 11.30 uur en op maandag- en donderdagmiddag van 13.00 -15.30 uur. ’s Morgens  komen er maximaal 16 peuters spelen en ’s middags maximaal 8 kinderen.  Alle medewerkers hebben een pedagogische opleiding en zijn vve-gecertificeerd. Bij een groep van 8 kinderen werkt er naast de pedagogisch medewerker een betaalde vrijwilliger. Deze voldoet aan de gestelde eisen.

De peuterspeelzaal.

Een peuterspeelzaal is een plek voor kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar waar je op een leuke en spannende manier kunt spelen en leren.

Wij helpen kinderen om onze normen en waarden eigen te maken en om de zelfstandigheid en het vertrouwen van kinderen te vergroten. Warmte en veiligheid gaan hieraan vooraf. Vanuit deze veilige basis kunnen ze de wereld om hen heen gaan ontdekken. Tijdens hun ontdekkingen worden ze door kundige en betrokken medewerkers begeleid en gestimuleerd in hun ontwikkeling.

Een dagdeel op de speelzaal.

PSZ dagdeelEr wordt gewerkt met dagritmekaarten. Op iedere kaart staat een deel van de ochtend zoals: welkom, spelen, opruimen,  enz. Als er gewisseld wordt van activiteit wordt het handje vastgezet op de kaart die aangeeft wat er op dat moment gaat gebeuren (bijvoorbeeld opruimen). Zo leren kinderen de indeling van de morgen snel kennen en dit geeft vertrouwen en duidelijkheid.

VVE-methode.

Op alle peuterspeelzalen werken wij met de ontwikkelingsgerichte VVE-methode Piramide. VVE is een afkorting van voor- en vroegschoolse educatie. Deze ontwikkelingsgerichte methode richt zich op vier ontwikkelingsgebieden: taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ieder kind krijgt de ruimte om op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo te leren. Ook het kind met extra vragen.

Wilt u, met uw kind, eens komen kijken en de sfeer proeven op peuterspeelzaal de Vlieger? Van harte welkom! Graag even een afspraak maken met de medewerker.  Ons telefoonnummer is: 06-33345319.

Voor inschrijving/verdere informatie/prijzen, e.d. kunt u contact opnemen met ons kantoor aan de Vloeddijk 79. Telefoonnummer is: 038-3338792.

Bezoek ook onze website: www.prokino.nl/kampen-ijsselmuiden/home