De wereld ligt aan je voeten

Ervoor zorgen dat onze leerlingen als zelfbewuste en wereldwijze tieners onze school verlaten. Dat ze goed opgeleid en klaar zijn voor het voortgezet onderwijs. En net zo belangrijk, dat ze vaardigheden beheersen die nodig zijn om een positieve bijdrage te leveren aan de wereld waarin ze gaan leven, wonen en werken. Dat is de ambitie van obs Dirk van Dijk.

Ptf6342

Sprankelende leeromgeving

Op obs Dirk van Dijk leren en inspireren we onze leerlingen het beste uit zichzelf te halen. We laten ze beleven hoe het voelt om gehoord en gezien te worden. En we dagen hen uit om te stralen en te schitteren, vanaf de eerste tot en met de laatste dag op onze school. Dat doen we met uitstekend onderwijs in een sprankelende leeromgeving, waarin we leerlingen voortdurend positief stimuleren en prikkelen.

Leerlingen ontwikkelen tot wereldwijze tieners vraagt om meer dan alleen kennis. Zelfredzaamheid, zelf op ontdekking gaan, eigen interesses ontwikkelen. Dat bevorderen we op Dirk van Dijk ook met knutselhoeken, bouwhoeken, gezamenlijke ruimtes, een heus podium en een bibliotheek.

Uitstekend onderwijs is gelijke kansen voor iedereen

Vertrouwenspersoon

Onze leerlingen een fysiek en sociaal veilige omgeving bieden, dat is de basis waarop alle ontwikkeling gebaseerd is. We leren onze leerlingen hoe ze op een respectvolle manier met elkaar om kunnen gaan en bespreken welk gedrag ze passend, prettig en wenselijk vinden. Toch kan er een situatie ontstaan waardoor een leerling even extra gezien of gehoord wil worden. Een situatie op school, of een privésituatie. Voor die leerlingen is het fijn dat wij op obs Dirk van Dijk een vertrouwenspersoon hebben.