Onze kernwaarden

Op obs Dirk van Dijk vinden we waarden en normen als respect, gelijkwaardigheid, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid erg belangrijk. Maar we hebben drie diep gekoesterde waarden die er echt uitspringen. Het is juist de optelsom van deze waarden die onze school zo bijzonder maakt.

Ptf6386 2

Illustraties Vakbekwaam2

We zijn ambitieus

Om een leeromgeving te creëren waarin leerlingen zich optimaal ontwikkelen en op het juiste niveau doorstromen naar het voortgezet onderwijs hebben we ambitieuze verwachtingen van onszelf. We zijn ondernemend en tonen lef. We werken vanuit de passie om onze leerlingen kansrijk te laten zijn in onze samenleving. Het is die combinatie van ambitieuze verwachtingen, overtuigingen en vaardigheden van ons onderwijsteam die de grootste impact heeft op de ontwikkeling van onze leerlingen.

Illustraties Betrokken2

We zijn nieuwsgierig

Leren van elkaars verschillen. Nieuwsgierig zijn naar het verhaal van de ander. Zorg dragen voor elkaar en onze omgeving. Dat is wat ons drijft en dat is wat we onze leerlingen mee willen geven. Daarom hebben we een onderzoekende houding en stimuleren we een actieve deelname aan de samenleving. Op Dirk van Dijk telt je stem. Bij ons leer je verantwoordelijkheid nemen door zelfstandig en kritisch te denken en door rekening te houden met anderen.

Kameel

We zijn liefdevol

We geloven dat oprechte aandacht voor elkaar bijdraagt aan uitstekend onderwijs. We geven met toewijding les en we delen onze waarden en normen. We doen ons best om elkaar liefdevol te zien met al onze talenten. Want door onbevooroordeeld te handelen, vervagen grenzen en neemt de verbinding toe.

Ptf5916 Set Groen

Ontmoet ons team

Het onderwijsteam op obs Dirk van Dijk is betrokken, professioneel en enthousiast. Samen geven ze op een zo goed mogelijke wijze invulling aan onze kernwaarden. En dagen ze onze leerlingen uit dat ook te doen!

Ons team