Waar staan wij voor?

Het motto van Stichting Openbaar Onderwijs Kampen is “Met lef en liefde samen op weg”. We durven onderscheidend te zijn, hebben hart voor ons vak en blijven continu in ontwikkeling.   

Motto

Vanuit onze visie op het onderwijs is het motto van de school:

“Wij(s) in de maatschappij”

Missie

Wij geloven in een goede basis voor rekenen, taal en lezen. Dit kan alleen behaald worden als er een veilige en inspirerende leeromgeving is, waar kinderen zichzelf kunnen en durven te zijn. 

Wij creëren een omgeving waarin je als kind jezelf ontwikkelt om ‘Wereldwijs’ te worden in deze nieuwe en snel veranderende maatschappij. Het team ondersteunt, daagt uit en draagt bij om ieder kind op een verantwoorde wijze ‘Wereldwijs wegwijs’ te maken om op deze manier een echte wereldburger te worden.

Wij vinden dat wij samen verantwoordelijk zijn voor het geheel. Dat betekent dat de kinderen, het team en de ouders van en met elkaar leren en elkaar helpen. Onze verschillen zijn een kans om te verbinden en er voor te zorgen dat OBS Dirk van Dijk een fijne school is, die verbonden is met de omgeving. 

Visie

Onze kinderen willen leren en samen groeien. Ze zijn gemotiveerd, betrokken en ze willen graag laten zien wat ze kunnen en waar ze nog hulp nodig hebben. 

Onze kinderen gaan op een respectvolle manier met elkaar om en bespreken welk gedrag ze passend, prettig en wenselijk vinden. We leren de kinderen hoe ze een probleem kunnen oplossen en welk gedrag van jezelf of een ander om actie vraagt. 

Tijdens de tijd die wordt besteed aan Wereldwijs werken onze kinderen op een thematische manier aan de wereldoriënterende vakken en creativiteit. We verbinden de omgeving aan ons onderwijs. Vanuit het thema doen wij een beroep op de nieuwsgierigheid van de kinderen om de kennis van de wereld te vergroten. Kinderen leren nieuwe dingen door te ontdekken, te doen en te onderzoeken. 

Wij gaan voor een goede samenwerking met ouders en verzorgers. Dit doen we ter bevordering van de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen. We weten dat de ontwikkeling van een kind vooruit gaat wanneer er een goede afstemming en samenwerking is tussen ouders/verzorgers en school.